Scroll Top
2400 First Street, Suite 214 Fort Myers, FL 33901

Soutni kabinè avoka

Vin yon kabinè avoka soutni

Lee County Legal Aid Society bay kominote Sidwès Florid la sipò legal gratis nan plizyè domèn. Kòm yon kabinè avoka soutni, ou ka fè patenarya avèk nou pou ankouraje yon pi bon kalite lavi pou tout moun nan Lee County. Ansanm, n ap fè yon diferans lè nou bay èd pou moun ki pa gen mwayen pou sèvis legal ki koute chè.

Ki jan li fonksyone

Chak manm avoka nan yon kabinè avoka soutni kontribisyon $350 chak ane nan Lee County Legal Aid Society, kidonk ranpli obligasyon anyèl sèvis pro bono yo (Florida Bar Rule 4.6-1). Yo pral mete non konpayi w la sou sit sa a ak yon lyen ki mennen nan sit entènèt konpayi w la. Konpayi a pral resevwa tou yon sètifika apresyasyon pou ekspozisyon nan biwo w la.

Pou vin yon kabinè avoka soutni, rele 239-334-6118 oswa imèl Nanci DuBois nan nanci@leecountylegalaid.org.

Enskri pou resevwa dènye nouvèl ak mizajou anba a:

Soutni kabinè avoka

htHaitian Creole