Scroll Top
2400 First Street, Suite 214 Fort Myers, FL 33901

Anplwaye

Yon Anplwaye ki trè kalifye e k ap pran swen

Anba lidèchip Direktè Egzekitif Andrew Banyai, Esq., Lee County Legal Aid Society anplwaye yon Direktè Legal, avoka anplwaye yo ak paralegal ki gen kalifikasyon yo pa genyen. Pasyon yo pou ede moun ki nan bezwen yo montre nan tout sa yo fè, chak jou. Yo ap sipòte pa yon ekip administratif ki pran swen ki pataje enkyetid yo ak sipò sensè pou kominote Lee County Legal Aid Society ap sèvi.

Andrew J. Banyai, Esq.
Andre J. Banyai, Esk.
Direktè

Andrew Banyai se yon diplome nan Michigan State University e li se yon manm nan The Florida Bar ak State Bar nan Michigan.

Blair J. DeMinico, Esq.
Blair J. DeMinico, Esk.
Direktè Legal

Blair DeMinico se Direktè Legal Lee County Legal Aid Society. DeMinico te rantre nan Lee County Legal Aid Society kòm yon Avoka Anplwaye an 2014.

Nanci DuBois
Nanci DuBois
Asistan Egzekitif Direktè yo

Asistan Egzekitif Direktè yo responsab pou maketing, atenn objektif pou ranmase lajan, jesyon sibvansyon, ak pwomosyon travay Lee County Legal Aid Society.

Ashley Faraone, Esq.
Ashley Faraone, Esk.
Avoka anplwaye

Ashley Hall Faraone te grandi nan Fort Myers epi li te ale nan University of Florida pou diplòm bakaloreya li, kote li te majè nan Jounalis ak minè nan Literati Angle.

Eunice Gedeon Linot, Esq.
Eunice Gedeon Linot, Esk.
Avoka anplwaye

Eunice Gedeon Linot se yon avoka Sèvis Imigrasyon ak Dwa Fanmi nan Florid. Li bay reprezantasyon legal moun ki defavorize ki enplike nan pwosedi fanmi ak ekselans. Li pale kreyòl.

Jessica Lopez
Jessica Lopez
Paralegal
Jessica espesyalize nan ede ak Dwa Fanmi.
Ely Naranjo Dominguez
Ely Naranjo Dominguez
Paralegal bileng
Ely ede ak Sèvis Imigrasyon epi li pale panyòl.
Melissa Ponce Urbina
Melissa Ponce Urbina
Resepsyonis

Melissa fèk rantre nan ekip nou an e li gen apeprè 6 ane eksperyans nan biwo. Melissa renmen ede moun ak gide moun ak bezwen yo.

Cynthia Crosby
Cynthia Crosby
Kowòdonatè Sèvis Paralegal ak Self Help Center
htHaitian Creole