Scroll Top
2400 First Street, Suite 214 Fort Myers, FL 33901

Jwenn Asistans

Èske w te eseye Sant oto-èd nou an?

Ou pa bezwen kalifye davans pou w enskri pou yon klinik legal pèsonèl gratis 20 minit ak yon panèl avoka ki kalifye, ki ka konseye w nan yon varyete domèn legal. Ou dwe enskri davans pou youn nan plas reyinyon vityèl k ap vini yo, ki pwograme chak semèn.

Kalifye pou sipò legal gratis

Pou w ka kalifye pou asistans legal nou an, ou dwe yon rezidan nan Lee County oswa yon lòt pwogram sèvis legal te refere nou. Ou dwe ranpli sèten lòt kondisyon tou pou w ka kalifye pou èd legal gratis Lee County Legal Aid Society. Klike anba a pou kòmanse, epi si w gen nenpòt kesyon sou pwosesis aplikasyon an, rele 239.334.6118. Nou pral fè tout sa nou kapab pou sèvi ou dirèkteman oswa gide ou nan solisyon ak resous ki pi bon ak pi bon mache ki disponib.

Èd Legal Imigrasyon Gratis

Lee County Legal Aid Society ofri sèvis imigrasyon gratis pou ede timoun neglije ak abandone ki poko gen laj 18 an pou yo chèche sitwayènte ameriken, pou yo jwenn yon chemen pou jwenn bon jan edikasyon ak travay.

htHaitian Creole