Scroll Top
2400 First Street, Suite 214 Fort Myers, FL 33901

Manm Konsèy la

Yon ekip vizyonè lidè yo

Konsèy Lee County Legal Aid Society bay ak sipòte vizyon founisè san bi likratif enpòtan sa a nan plizyè fason. Mèsi an pati a lidèchip vanyan gason yo, òganizasyon an ap kontinye ogmante aksè nan sèvis legal pou moun ki pa t 'kapab peye yo.

Benjamin Abdulnour, Esk.
Prezidan
Maria Alaimo, Esk.
Vis Prezidan
Luke Johnson, Esk.
Sekretè
Nastia Pak-Galvin
Trezorye
Andre J. Banyai, Esk.
Direktè
Bruce R. Connolly, Esk.
Direktè
Matye Dinkel
Direktè
Marianne LePera, Esk.
Direktè
Jason Rios, Esk.
Direktè
Travis Russell, Esk.
Direktè
Destiney Smith, Esk.
Direktè
Frank Talty, Esk.
Direktè
Patricia Talty, Esk.
Direktè
htHaitian Creole